Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad renkantis gydymo įstaigą (polikliniką, medicinos centrą ir pan.) svarbu pasirinkti tą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa, kad gydymo išlaidos būtų apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto?
Apklausų rezultataiVilniaus TLK adresas
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map


Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Pacientų skundai dėl galimų neteisėtų priemokų dažniausiai – pagrįsti Atnaujinta 2012-05-23

Pacientai asmens sveikatos priežiūros įstaigose dar neretai verčiami sumokėti už paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Tai paaiškėjo Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) specialistams pavasarį atlikus neplaninius tikrinimus 252 asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Pacientų skundų dėl galimų neteisėtų priemokų asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) sulaukiama nuolat. Pavyzdžiui, pernai Vilniaus TLK dėl galimai neteisėtų priemokų gavo 202 pacientų skundus. 91 skundas buvo pagrįstas.

Vilniaus TLK veiklos zonoje esančios ASPĮ 2011 metais gavo 103 skundus ar prašymus grąžinti pinigus už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 94 atvejais pinigai – iš viso 20553,51 Lt – buvo grąžinti.

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, įtardami, kad sveikatos priežiūros įstaiga vertė neteisėtai mokėti, pernai pacientai visoje Lietuvoje 197 kartus raštu kreipėsi į šias įstaigas, prašydami sugrąžinti pinigus. Pagrįstais pripažinti 183 skundai, grąžintina suma sudarė 48 tūkstančius litų. Teritorinių ligonių kasų specialistai pagal gautus pacientų skundus dėl galimų neteisėtų priemokų pernai Lietuvoje atliko 258 patikrinimus. 127 skundai pripažinti pagrįstais, grąžintina dėl neteisėtų priemokų suma – 68 tūkstančiai litų. 

Valstybinės ligonių kasos direktorius Algis Sasnauskas 2012 metų kovo 19 d. įsakymu Nr.1K-59 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl galimų neteisėtų mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas“ teritorines ligonių kasas įpareigojo atlikti patikrinimus sveikatos priežiūros įstaigose dėl galimų neteisėtų mokėjimų. Šių patikrinimų metu ligonių kasų specialistai taip pat vertino gydymo įstaigų vadovų įsakymų, nustatančių priemokas ir mokamas paslaugas, bei kitais būdais imamų priemokų teisėtumą.

Vilniaus TLK specialistai patikrino 252 įstaigas – 171 viešąją ASPĮ ir 81 – privačią. Buvo tikrinamos įstaigos, sudariusios sutartis su Vilniaus TLK. Tikrinamų ASPĮ vadovai privalėjo užpildyti klausimyną.

Nustatyta, kad mokamas paslaugas teikia 233 įstaigos, jose yra informacija apie teikiamas mokamas paslaugas. Paciento sutikimas gauti mokamas paslaugas dokumentuojamas 221 įstaigoje – čia vykdoma teikiamų paslaugų apskaita. Dauguma įstaigų nurodė pinigų sumas, kurios buvo gautos 2011 metais už mokamas paslaugas. Kelios ASPĮ pažymėjo, kad už mokamas paslaugas gauta pinigų suma – konfidenciali. Informaciją pateikusios Vilniaus TLK veiklos zonoje esančios ASPĮ  už šias paslaugas pernai gavo beveik 51 milijoną litų. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2011 metais už mokamas paslaugas visų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų gauta lėšų suma sudarė apie 139 mln. Lt.

Iš Vilniaus TLK tikrintų įstaigų 19 ASPĮ nurodė, kad ima papildomus mokesčius už paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)  biudžeto lėšų. Dauguma šių įstaigų teikia dantų protezavimo paslaugas, ir kai kurie dėl šios paslaugos besikreipiantys pacientai pasirenka brangesnes medžiagas, todėl sumoka kainų skirtumą.

23 įstaigos turi pasitvirtinusios papildomų mokesčių mokėjimo tvarką. 59 įstaigos nurodė imančios mokesčius už medicininių dokumentų pildymą, dažnai – už paciento pageidavimą gauti medicininių dokumentų kopijas ar pamestus dokumentus, išrašus.

Dauguma pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų nurodė imančios mokestį už prisirašymą prie įstaigos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Kai kuriose įstaigose paskirtas laikas mokamoms paslaugoms teikti. Tačiau tikrinant nustatyta, kad dauguma asmens sveikatos priežiūros įstaigų papildomo laiko neskiria – už paslaugas sumokėję pacientai pas gydytojus patenka bendra eile.

10 ASPĮ nurodė už gydytojų paskirtus tyrimus imančios papildomą mokestį. Kai kur toks mokestis imamas tik už paciento pageidavimu paskirtus tyrimus. Brangiuosius tyrimus atliekančios įstaigos nurodė, kad papildomų mokėjimų už juos neima. Pagal Vilniaus TLK gautus pacientų skundus galima manyti, kad priemokos imamos, tačiau skundai nepasitvirtino – medicininiuose dokumentuose buvo pacientų sutikimas papildomai sumokėti už atliktą tyrimą. 24 įstaigos nurodė, kad patys pacientai pasirenka brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, ir šį sutikimą patvirtina raštu.  

Tikrinimų metu kai kuriose įstaigose nerasta informacijos apie paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų. Šios įstaigos nesilaikė Vilniaus TLK ir ASPĮ sutarties įsipareigojimo. 

Įvertinus patikrinimų rezultatus galima manyti, kad jie nepilnai atspindi tikrąją situaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl neteisėtų mokėjimų už paslaugas. Sulaukiama daug pacientų skundų telefonu dėl  reikalavimų sumokėti priemokas, o ligoninėse - ir nusipirkti prieš operacijas vaistų, medicinos pagalbos priemonių, tačiau tik retas kuris iš jų išdrįsta kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą, kad pinigai būtų grąžinti. ASPĮ pateiktuose atsakymuose tokių duomenų nėra. 

Valstybinė ligonių kasa primena, kad iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų teisėtas papildomas mokestis gali būti imamas tik šiais atvejais:

• jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą;

• jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą;

• jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją;

• jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis gydymo įstaigoje, neturinčioje sutarties su teritorine ligonių kasa;

• jei pacientas pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka;

• jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

Kiekvienu atveju, kai sveikatos priežiūros įstaigoje už paslaugas prašoma primokėti, pacientas savo parašu turi patvirtinti, kad sutinka gauti šias paslaugas. Žinotina, kad pinigus už gydymo įstaigų suteiktas paslaugas asmuo turi sumokėti į įstaigos kasą ir gauti tai patvirtinantį kvitą. Jei ligonio sumokėta suma yra didesnė, negu jam priklauso mokėti už suteiktas paslaugas, skirtumas grąžinamas, įforminant tai kasos išlaidų orderiu, kuriame turi būti nurodyta gavėjo pavardė, paso numeris, adresas.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas