Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu gali prisirašyti pageidaujamoje poliklinikoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa, ir patys pasirinkti šeimos gydytoją?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Grįžau į Lietuvą, o man nesuteikiamas nemokamas gydymas

Vilniaus teritorinė ligonių kasa, kuriai per dieną tenką išklausyti dešimtis nusiskundimų, pastaruoju metu dažnai išgirsta klausimą: „Grįžau į Lietuvą, teko apsilankyti poliklinikoje, o ten pasakė, kad man nepriklauso nemokamas gydymas. Kodėl?“ Šią vasarą piliečių migracija ypač suaktyvėjo, todėl daugėja ir įvairaus pobūdžio nesusipratimų. Vilniaus teritorinė ligonių kasa gauna skundų, kad atvykę pasisvečiuoti į Lietuvą suaugusieji ar vaikai negauna čia nemokamos medicinos pagalbos. Taigi, ką reikėtų žinoti. Atvykstant pasisvečiuoti į Lietuvą, būtina pasirūpinti savo privalomuoju sveikatos draudimu, kaip ir bet kuriam kitam užsienio šalies piliečiui. Gydymo įstaiga, į kurią kreipsitės, nematydama dokumento, patvirtinančio jūsų draustumą, negalės suteikti jums nemokamų paslaugų. Jei kurį laiką dirbote kitoje Europos Sąjungos šalyje ir buvote apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu toje šalyje, būtinai atsivežkite toje šalyje išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę, jos, beje, išduodamos ir vaikams.

Jeigu išvykdami iš Lietuvos gyvenamosios vietos pakeitimą deklaravote teisės aktų nustatyta tvarka, o dabar parvykote į Lietuvą visam laikui, pirmiausia turite deklaruoti savo atvykimą ir gyvenamąją vietą. Tai padaryti galima internetu arba seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje gyvenate. Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą galima rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje –www.urm.lt.

Sveikatos draudimo įstatymas įtvirtina prievolę visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams mokėti privalomojo draudimo įmokas. Už asmenis, gaunančius su darbo santykiais susijusių pajamų – dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojus, narystės pagrindu dirbančius ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose ir kt., jeigu jiems už darbą mokamas darbo užmokestis, – socialinio draudimo (tarp jų – ir privalomojo sveikatos draudimo) įmokas apskaičiuoja ir sumoka darbdavys. Šių asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Vadinasi, jei nedelsdami Lietuvoje įsidarbinsite, būsite iš karto apdrausti.

Savo privalomuoju sveikatos draudimu turi pasirūpinti (tai yra, patys mokėti įmokas) ūkininkai, asmenys, gaunantys pajamų pagal autorines sutartis ar iš sporto ar atlikėjo veiklos, besiverčiantieji individualia veikla asmenys, taip pat darbingi, bet niekur nedirbantys gyventojai (pavyzdžiui, namų šeimininkės) ir kiti į draudžiamųjų kategorijas nepatenkantys asmenys.

Svarbu nepamiršti, kad, savarankiškai mokant už atitinkamą mėnesį, tokią įmoką derėtų sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. To nepadarius, draustumas privalomuoju sveikatos draudimu nutrūksta, o pradėjęs iš naujo mokėti šias įmokas asmuo draust tampa tik po trijų mėnesių. Neapdraustas (ar neapsidraudęs) asmuo, kuriam prireikia medicinos pagalbos, turi galimybę nelaukti trijų mėnesių, bet iškart gauti reikiamą sveikatos priežiūrą, kurios išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto. Tam jis turi sumokėti trijų mėnesių minimalių algų dydžio įmoką (šiuo metu – 2400 Lt). Kad draustumas nenutrūktų, įmokas toliau reikia mokėti įprasta įstatymo nustatyta tvarka, t. y. kas mėnesį po 72 Lt.

Taigi, jei kurį laiką dirbote kitoje Europos Sąjungos šalyje ir buvote apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu toje šalyje, būtinai atsivežkite tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigos išduotą E 104 formos pažymą. E 104 formos pažymoje turi būti patvirtinta, kad pastaruosius tirs mėnesius buvote draustas sveikatos draudimu pažymą išdavusioje ES šalyje.

Tokiu atveju kitoje Europos Sąjungos šalyje įgytas sveikatos draudimo stažas būtų įskaitytas Lietuvoje ir jums nereikėtų laukti trijų mėnesių, kol įsigalios privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje. Tik reikėtų toliau kas mėnesį tvarkingai sumokėti nustatytą šio draudimo įmoką.

Taip pat vertėtų išsiaiškinti, ar nepriklausote kuriai nors valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamųjų grupei. Valstybės lėšomis draudžiami nuolat Lietuvoje gyvenantys labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys. Šiai grupei priklauso vaikai, moksleiviai, dieninių skyrių studentai, darbo biržoje įsiregistravę bedarbiai, asmenys, turintys būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą pensijai gauti, neįgalieji. Jei jie neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos, jiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėti nereikia.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas