Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad nuo 2021 m. bus pasirašoma viena sutartis su TLK, kurios veiklos zonoje yra sveikatos priežiūros įstaigos buveinė (išskyrus įstaigas, teikiančias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas), dėl PSDF lėšomis apmokamų paslaugų teikimo visiems šalies gyventojams?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Sutarčių su optikomis/ ūkio subjektais sudarymas Atnaujinta 2021-02-25

Pasirašytos sutartys su ūkio subjektais (akinių lęšiai)

Pasirašytos sutartys su ūkio subjektais (MPP)

  • Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-2364 „Dėl Teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ūkio subjektas, pageidaujantis sudaryti kitų kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos pateikia Vilniaus TLK šiuos dokumentus:

  • prašymą sudaryti sutartį (prašyme nurodomi ūkio subjekto ir jo filialų, esančių Vilniaus teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje (VILNIAUS ir ALYTAUS apskritys),  veiklos adresai, kuriais ūkio subjektas aprūpins gyventojus kompensuojamosiomis MPP);
  • laisvos formos veiklos deklaraciją, patvirtinančią, kad ūkio subjektas užtikrins kompensuojamųjų MPP tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką ir visas šias priemones išduos (parduos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Ūkio subjektas, pageidaujantis sudaryti einamųjų metų sutartį, pateikia nurodytus dokumentus bet kuriuo metu einamaisiais metais.

SVARBU

  • Prašymą sudaryti sutartį galite rasti čia.
  • Laisvos formos veiklos deklaraciją galite rasti čia
  • Prašymas ir laisvos formos veiklos deklaracija teikiami tiesiogiai, siunčiami paštu arba elektroniniu paštu vitlk@vlk.lt (šiuo atveju prašymas ir laisvos formos veiklos deklaracija turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tiesiogiai prašymai sudaryti sutartį teikiami ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Vilniaus TLK.

KUR KREIPTIS
Dėl sutarčių su optikomis/ūkio subjektais prašome kreiptis el. paštu vitlk[@]vlk.lt arba tel. (8 5) 210 0054 į Snieguolę Buzienę.

Informacija apie sutarčių su optikomis/ūkio subjektais sudarymą

Vilniaus TLK sudaro sutartis su optikomis/ūkio subjektais vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-2364 „Dėl Teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Sutarčių tekstų šablonai


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas