Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu gali prisirašyti pageidaujamoje poliklinikoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa, ir patys pasirinkti šeimos gydytoją?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Patikslinta siuntimų gydyti, tirti bei procedūroms gauti tvarka
Pacientams kildavo įvairių klausimų dėl siuntimų gydytis bei tirti sveikatą, specialistų konsultacijoms. Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 patvirtino siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą. Ši tvarka taikoma teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas visose Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Siuntimas – tai gydytojo kreipimasis į kitą gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, – tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodyti gydytojai turi dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siunčiant pacientą užpildoma Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma, kurioje turi būti nurodyta: ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas; ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs; siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas; paciento duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10; ligos anamnezė, eiga; atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos; taikytas gydymas ir jo efektyvumas; siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas. Siuntimą pasirašo siunčiantis gydytojas, pažymi jį asmeniniu spaudu ir ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje įrašo siuntimo davimo faktą. Siunčiant pacientą pas toje pačioje ASPĮ dirbantį gydytoją specialistą ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje turi būti nurodomas tik siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas. Siuntimą išduodantis gydytojas nurodo siuntimo galiojimo laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Galiojimo laikas skaičiuojamas, iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Anksčiau pacientus piktindavo atvejai, kai gydytojai siuntime nurodydavo konkrečią gydymo įstaigą. Dabar išduodant siuntimą pacientui suteikiama informacija, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) dirba tos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas. ASPĮ, įdiegusios informacinę sistemą, gali pacientą užregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai.

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas