Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad studentai savo gimtajame ar studijų mieste gali patys pasirinkti pageidaujamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir joje prisirašyti?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Ar galiu būti apdraustas dviejose šalyse vienu metu? Atnaujinta 2017-10-27
Vilniaus TLK nuotrauka

Daug gyventojų kreipiasi į Vilniaus teritorinę ligonių kasą ir teiraujasi, ar gali būti apdrausti dviejose šalyse vienu metu.

Draustumas tik vienoje šalyje

Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistai atkreipia piliečių dėmesį, kad socialiniu ir sveikatos draudimu asmuo gali būti draudžiamas tik vienoje šalyje, t. y. toje, kurioje dirba ir moka mokesčius.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijoje (toliau – EEE šalys) judantiems asmenims taikoma tik vienos valstybės narės socialinės apsaugos sistema. Ši tvarka padeda išvengti mokesčių dubliavimo ir dėl to galinčių susiklostyti sudėtingų situacijų.

Nedeklaravus išvykimo ir nepranešus apie draustumą kitoje šalyje – prievolė mokėti PSD išlieka

Gyventojai, kurie yra išvykę iš Lietuvos Respublikos, bet nėra deklaravę išvykimo, ir savo pilietines teises, pareigas bei socialinius interesus susieję su užsienio valstybe (pavyzdžiui, ten legaliai dirba, moka mokesčius, naudojasi užsienio valstybės teikiamomis garantijomis) turėtų apie tai pranešti kompetentingoms Lietuvos institucijoms. Tą padaryti reikia tam, kad šiems asmenims nebebūtų taikomos privalomos pareigos kaip Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemos dalyviams. Viena tokių pareigų – privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimas.

Kol įmokas administruojančios institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius) nežino, kad asmuo Lietuvoje nuolat negyvena, jam skaičiuojamos PSD įmokos. Siekdami išvengti šių nesusipratimų, Lietuvoje negyvenantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad buvo drausti kitoje EEE šalyje ir neturėjo prievolės mokėti šių įmokų Lietuvoje.

Dėl PSD užskaitymo nuo 2016-01-01 asmenys turi kreiptis į mokesčio administratorių, t. y. į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių el. paštu info@sodra.lt.

Draustumas auginant nepilnamečius vaikus

Tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie kitoje EEE šalyje nevykdo jokios darbinės veiklos, gali būti draudžiami valstybės lėšomis, kaip „...vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų...“. Tokiu atveju šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir prašymą patvirtinti draudimą valstybės lėšomis.

Prašyme turi būti nurodyta, kad draudžiamasis asmuo gyvena ir augina vaiką (vaikus) Lietuvoje, kad neturi įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl tėvų teisių netekimo, taip pat, kad nedirba ir negauna kitoje EEE šalyje veiklos pajamų ar socialinių pašalpų ir išmokų. Prašymą galima pateikti asmeniškai, atsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinus elektroniniu parašu) arba atsiųsti paštu į teritorinę ligonių kasą. Jei prašymą draustumui patvirtinti pateiks draudžiamojo atstovas, tai turės pateikti savo asmens dokumentą bei atstovavimo dokumentą, patvirtintą notaro.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistai primena, kad valstybės lėšomis apdraustiems asmenims PSD įmokų mokėti nereikia, jei nepriklauso asmenims, kurie dirba pagal darbo sutartį, verčiasi individualia veikla ar žemės ūkio veikla, gauna sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas ar pajamas pagal autorinę sutartį, ir nėra ūkinių bendrijų narys ar individualios įmonės savininkas.

Jei kyla klausimų, į teritorinę ligonių kasą skambinkite šiais numeriais: (8 5)  232 2222, (8 5) 212 0000; rašykite el. p. vitlk@vlk.lt, info@vlk.lt arba daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.vilniaustlk.ltVilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5)  232 2222.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas