Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad gyventojams, kurie pradėję protezuotis dantis ir jiems skirtas 3 m. terminas jau besibaigiantis arba baigėsi per karantiną, protezavimo laikas bus pratęstas atsižvelgiant į paslaugų sustabdymo trukmę?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Stebėtojų tarybai pristatyta veiklos ataskaita ir finansiniai rodikliai Atnaujinta 2016-05-09
Vilniaus TLK stebėtojų tarybos posėdžio metu. Viduryje – Stebėtojų tarybos pirmininkas Gintautas Paluckas ir Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus (dešinėje). Vilniaus TLK nuotrauka.

Susirinkusiesiems į pirmąjį šių metų Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) stebėtojų tarybos posėdį buvo pristatyta 2015 metų veiklos ataskaita, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymas ir finansiniai rodikliai. Pateikta informacija apie sutarčių su gydymo įstaigomis sudarymą, apžvelgti aktualūs dantų protezavimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimai.

Posėdyje buvo pristatyta Vilniaus TLK 2015 metų veiklos ataskaita. Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja Dalia Šimelienė apžvelgė viešųjų administracinių paslaugų teikimą apdraustiesiems, akcentavo augančius gyventojų aptarnavimo mastus. Pateikė informaciją apie 2014–2015 metų PSDF biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams apmokėti paskirstymą.

D. Šimelienė pristatė, kad 2015 metais vienam Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių gyventojui vidutiniškai teko 295 eurai PSDF biudžeto lėšų gydymo paslaugoms apmokėti. Informavo, kad 2015 metais daugiausia paslaugų gavo Alytaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybių gyventojai, mažiausiai paslaugomis naudojosi Vilniaus ir Alytaus rajonų gyventojai.    

Apie 2016 metų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymą kalbėjo Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė. Informavo, kad Vilniaus TLK 2016 metų biudžetas, skirtas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, yra daugiau kaip 322 mln. eurų, t. y. 4,3 proc. didesnis už pradinį 2015 metų biudžetą. Šiais metais ypatingas dėmesys skirtas slaugos paslaugoms, kurių kompensavimui 2016 metais skirta 16 proc. daugiau lėšų.

2015 metais Vilniaus TLK pasirašė 313 sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Apie 60 proc. sudaro sutartys su privačiomis gydymo įstaigomis. Su vaistinėmis ir optikomis sudarytos 39 sutartys.

Posėdyje buvo pateikta informacija apie dantų protezavimo paslaugų teikimą ir apmokėjimą.Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė akcentavo padidėjusias Alytaus miesto, Šalčininkų rajono ir Druskininkų savivaldybių skiriamas lėšas dantų protezavimui 2016 metais. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšų šių paslaugų kompensavimui neskiria. L. Vitkauskienė kalbėjo apie ilgėjančias dantų protezavimo paslaugų eiles. Informavo, kad Lietuvos savivaldybių asociacija pritaria Vilniaus TLK stebėtojų tarybos pateiktam pasiūlymui dėl vieningos dantų protezavimo eilės Lietuvoje sudarymo.

Į posėdį susirinkę Vilniaus TLK veiklos zonos savivaldybių atstovai taip pat kalbėjo apie tuberkuliozės gydymo paslaugų organizavimo gerinimą. Atkreiptas dėmesys į prastus tuberkulino mėginio atlikimo 7 metų vaikams rodiklius.

Stebėtojų tarybos nariai kalbėjo apie vis dažniau pasikartojančią problemą, kai po šeimos gydytojo darbo valandų, savaitgaliais ar švenčių dienomis pacientai užplūsta ligoninių priimamuosius. Diskutavo dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus, apibendrinęs posėdyje aptartą informaciją, dėkojo Stebėtojų tarybos nariams už konstruktyvų klausimų sprendimą.


Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5)  232 2222.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas