Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad internetu galite pasitikrinti savo draudimo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimą, užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę, sužinoti apie Jums suteiktas kompensuojamąsias medicinos paslaugas ir vaistus bei dar daugiau?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Vilniaus TLK darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Beldžiantis į EBPO duris: Lietuva „raudonojoje zonoje“ Atnaujinta 2016-03-18
EBPO šalių atstovų susitikime Lietuvą atstovavo laikinasis VLK vadovas Gintaras Kacevičius. (VLK nuotrauka)

Lietuva siekia narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), todėl mūsų šalies atstovai dalyvauja renginiuose, kuriuose svarstomos ekonomikos, aplinkosaugos, švietimo, mokslo ir technologijų, sveikatos ir kitos problemos. 2016 m. vasario pradžioje Paryžiuje vykusiame EBPO šalių atstovų susitikime, skirtame sveikatos sistemų tvarumo temai, į kurį susirinko šalių narių sveikatos ir finansų sričių pareigūnai, Lietuvą atstovavo laikinasis Valstybinės ligonių kasos (VLK) vadovas Gintaras Kacevičius.

EBPO šalys svarsto problemą, kaip efektyviau naudoti lėšas ir pristabdyti išlaidų sveikatai augimą, kad jo tempai neviršytų bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo tempų. Tuo tarpu Lietuva, siekdama narystės EBPO, turi spręsti priešingą problemą – kaip padidinti valstybės išlaidas sveikatai, kad šios išlaidos augtų bent ne lėčiau nei BVP, ir sumažinti gyventojų nuskurdinimą dėl patiriamų išlaidų sveikatos priežiūrai.

 

Šiame susitikime Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuras pateikė savo vykdomos Europos šalių sveikatos sistemų analizės preliminarius duomenis. Kai kurie šios analizės rezultatai – labai nepalankūs Lietuvai, verčiantys ne tik sunerimti, bet ir imtis konkrečių priemonių padėčiai taisyti.

 

Pirmiausia, Lietuvos gyventojams (namų ūkiams) tenka pernelyg didelė sveikatos sistemos finansavimo našta, ir padėtis blogėja: jei 2011 m. gyventojų išlaidos sveikatos priežiūrai sudarė 29% visų šalies sveikatos išlaidų, tai 2013 m. šis rodiklis išaugo iki 33 proc. Didžiąją gyventojų išlaidų dalį, beveik keturis penktadalius, sudarė išlaidos vaistams, dar apie 15 proc. – dantų priežiūrai.

 

Ką reiškia būti „raudonojoje zonoje"?

 

Pagal PSO metodiką šalys, kurių namų ūkių išlaidos sveikatai viršija 30 proc. visų sveikatos išlaidų, patenka į „raudonąją zoną", o tai reiškia, kad valstybė sveikatos apsaugai skiria per mažai lėšų ir užkrauna pernelyg didelę naštą gyventojams, juos nuskurdindama. Lietuva į „raudonąją zoną" jau pateko – kartu su Latvija, Bulgarija ir Kipru.

 

namų ūkių išlaidos
Reikšmės: raudona spalva – Lietuva. Šaltinis: PSO duomenys iš Pasaulio šalių išlaidų sveikatai duomenų bazės.

Antra, beveik dešimtadalis (9,5 proc.) Lietuvos namų ūkių, mokėdami už sveikatos paslaugas ir vaistus, patiria vadinamąsias katastrofines sveikatos išlaidas, t. y. nuskursta. Pagal PSO metodiką katastrofinėmis sveikatos išlaidomis vadinamos tokios išlaidos sveikatai, kurios viršija 40 proc. namų ūkio išlaidų, atmetus būtinąsias (maistui, būstui ir t. t.). Beje, pagal šį rodiklį 2008 m. Lietuva buvo paskutinėje vietoje visoje Europos Sąjungoje, o 2012 m. – antra nuo galo, pralenkusi tiktai Latviją.

 

Grėsminga tai, kad Lietuvoje pagal šį rodiklį ypač ryškūs skirtumai tarp atskirų gyventojų grupių: 2008 m. turtingiausiame gyventojų penktadalyje katastrofines išlaidas patyrė apie 2 proc., o neturtingiausiųjų penktadalyje – net 42 proc. 2012 metais padėtis kiek pagerėjo (atitinkamai 1,5 proc. ir 25 proc.), tačiau socialinės atskirties problema išlieka akivaizdi.

 

Neturtingiausi namų ūkiai, nuolat patiriantys didžiausias katastrofines išlaidas


poorest households
Kvintilės: raudona spalva – neturtingiausi, violetinė spalva – turtingiausi namų ūkiai. Šaltinis: PSO, 2015.

G. Kacevičiaus nuomone, šis PSO tyrimas siunčia Lietuvai dvi svarbias žinias:

 

–  Lietuva privalo didinti valstybės skiriamas lėšas sveikatos apsaugai ir taip sumažinti gyventojams tenkančią per didelę naštą. Todėl neturėtų būti net diskutuojama apie kokias nors priemones (pacientų priemokas ir pan.), kurios šią naštą padidintų. Priešingai, turėtų būti dar atkakliau dirbama, siekiant pašalinti Lietuvos sveikatos sistemos gėdą – neoficialius pacientų mokėjimus.

 

 – Skiriant papildomas valstybės lėšas, jų panaudojimą būtina nukreipti taip, kad jos pirmiausia užtikrintų sveikatos priežiūrą mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams ir taip apsaugotų juos nuo nuskurdimo.

 

EBPO renginyje pateikta PSO Europos biuro atlikta analizė parodė ir sektinus pavyzdžius: geriausiai apsaugoti yra Slovėnijos gyventojai, kurie praktiškai visiškai nepatiria katastrofinių sveikatos išlaidų. Čia nemažas nuopelnas priskiriamas papildomam sveikatos draudimui, kuris Slovėnijoje yra visuotinis.

 

Daugiau informacijos apie renginį ir pranešimus rasite: http://www.oecd.org/gov/budgeting/thdelsa-govmeetingonsustainabilityofhealthsystemsoecdconferencecentreparis4-5february2016.htm.


Trumpai apie EBPO
  

EBPO įkurta 1961 metais, šiuo metu joje atstovaujamos 34 šalys. Šios organizacijos narėmis gali tapti tik stabilios, ekonomiškai išsivysčiusios šalys. EBPO forumuose ir susitikimuose svarstomų klausimų spektras gan platus – makroekonomika, aplinkosauga, švietimas, mokslas ir technologijos, sveikata ir kt. EBPO analitinė informacija yra skirta šalių vyriausybėms, siekiančioms  skatinti visuomenės gerovę, kovoti su skurdu skatinant ekonominį augimą ir finansinį stabilumą.  EBPO bendradarbiauja ir su tokiomis šalimis kaip Kinijos Liaudies Respublika, Indija ir Brazilija bei besivystančių Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono  šalimis. EBPO kelia sau tikslą kurti stipresnį, švaresnį ir teisingesnį pasaulį.


Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5)  232 2222.


Valstybinės ligonių kasos prie SAM informacija


Pasitikrinkite
Rūpinkitės sveikata – naudokitės ligonių kasų paslaugomis internetu
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas