Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu gali prisirašyti pageidaujamoje poliklinikoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa, ir patys pasirinkti šeimos gydytoją?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


E 104 LT formos pažyma Atnaujinta 2020-04-21

E 104 LT formos pažyma – tai pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais.


Kam išduodama E 104 LT formos pažyma?

Tokia pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicariją (toliau – ES).


Kas išduoda E 104 LT formos pažymas?

Teritorinės ligonių kasos – dėl asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos zonoje, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių, skaičiuojamų nuo 1997 m. liepos 1 dienos, patvirtinimo, siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnyba – dėl draudimo ir (ar) darbo laikotarpių sumavimo siekiant gauti išmokas pinigais ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.


Kas reglamentuoja E 104 LT formos pažymos išdavimą?

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Kokius dokumentus reikia pateikti teritorinei ligonių kasai norint gauti E 104 LT formos pažymą?

Lietuvos Respublikos apdraustas asmuo, norėdamas gauti E 104 LT formos pažymą, užpildo ir pateikia nustatytos formos prašymą išduoti E 104 LT formos pažymą bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.


Per kiek laiko išduodama E 104 LT formos pažyma?

Užpildyta E 104 LT formos pažyma išsiunčiama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas