Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad mokyklas ir nuolatines studijas baigiantys jaunuoliai valstybės lėšomis yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d., todėl jau turėtų domėtis savo tolesniu draudimu?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Kur ir kaip gauti Europos sveikatos draudimo kortelę? Atnaujinta 2015-12-15

Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – kortelę) išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.

Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorinėje ligonių kasoje arba iš teritorinės ligonių kasos atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.

Užpildytą prašymą teritorinei ligonių kasai galite pateikti asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu.

Jei prašymą pateiksite asmeniškai, kartu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą pateiksite per įgaliotąjį asmenį, jis kartu su prašymu turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

• Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.

• Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba jų oficialias kopijas.

• Apdraustojo, kuris dėl fizinės negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą

Svarbu žinoti, kad kortelė išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Taigi, Jei prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykęs atsiimti kortelės, turėsite dar kartą pasirašyti ant prašymo blanko, nes šiuo dokumentu Jūs:

pasižadate nenaudoti Europos sveikatos draudimo kortelės pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui;

patvirtinate, kad esate informuotas apie galimas pasekmes, jei naudositės kortele pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiu arba jei prarasite kortelę.

Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorinė ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. Kortelė išduodama ar pakeičiama nemokamai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Kortelė keičiama, jei:

• pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas;

• ji tampa netinkama naudoti;

• joje yra netikslių įrašų;

• pasibaigia jos galiojimo laikas;

• apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

Jeigu kortelę keisite dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė bus išduodama tik po to, kai Jūsų duomenys bus pakeisti ar patikslinti Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ir Valstybinės ligonių kasos duomenų bazėje (Draudžiamųjų registre – nuo jo veiklos pradžios).

Atkreipiame dėmesį, kad keičiant dar galiojančią kortelę, nauja išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.

Taigi, atsiimdamas kortelę pateikite teritorinei ligonių kasai:

• prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu būdu;

• savo asmens dokumentą;

• ankstesnę kortelę, jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;

• banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjote 14,48 Eur už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą; (Gavėjas: Valstybinė ligonių kasa. Įmokos pavadinimas: už Europos sveikatos draudimo kortelės praradimą ar sugadinimą. Bankas: AB „Swedbank“, banko kodas: 73000, sąskaita: LT217300010002484333 )

• policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio.

Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis turi pateikti teritorinei ligonių kasai:

• savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

• asmens, kuriam išduodama kortelė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

• Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti kortelę jei Kortelę atsiima prašyme nenurodytas

įgaliotas asmuo,

• globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją (jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu);

• Vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas tėvystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateikė kartu su prašymu.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas