Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar esate patenkinti savo atstovaujamos įstaigos ir Vilniaus TLK bendradarbiavimu 2019 metais?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymas Atnaujinta 2020-02-27

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (TLK) sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) sudaro vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas).

ASPĮ, pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, prašymą ir dokumentus Vilniaus TLK pateikia iki einamųjų metų  lapkričio 1 d.

Nustatytas terminas netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:

 1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, dantų protezavimo paslaugų, taip pat hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų.
 2. Dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, geriatrijos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei stebėjimo paslaugų (pradėdama teikti šias paslaugas, įstaiga atitinkamai turi sumažinti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtis).
 3. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, dėl šių paslaugų sudariusi sutartį su TLK (stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų – TLK veiklos zonos mastu, kitų kompensuojamųjų paslaugų – savivaldybės mastu).
 4. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos.
 5. Naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą).
 6. Paslaugų, kurių plėtrai sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – baigus įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą.
 7. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, prirašytiems prie kitos TLK veiklos zonos įstaigos, numatomų teikti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų, dėl kurių einamaisiais metais nebuvo sudarytos sutartys.
 8. Kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Kriterijų sąrašas), 14 punkte numatytus papildomus kriterijus, jeigu toje savivaldybėje atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos. Kriterijų sąrašą galite rasti čia Nr. 370.

 

SUTARČIAI SUDARYTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS (spausdinti)

 1. Prašymas sudaryti / papildyti / pratęsti sutartį arba panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą (1 priedas); Prašymo formos pavyzdys.
 2. Siūlomų teikti paslaugų sąrašas (Atnaujintas 2 priedas);
 3. Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas; Leidimų išdavimo tvarką galite rasti čia. V-1145.
 4. Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jeigu jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, ir šio projekto įgyvendinimo terminai.
 5. Jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, dėl šių paslaugų sudariusi sutartį su TLK pateikti dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą.
 6. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (PAASPPĮ) papildomai pateikia šiuos dokumentus:
  • PAASPPĮ, neteikianti odontologijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą perduodanti kitai įstaigai, dėl trišalės sutarties sudarymo turi pateikti odontologijos paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus.
  • Sutarties kopiją dėl pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ne darbo metu. 
  • PAASPPĮ, neteikianti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ir šių paslaugų teikimą perduodanti kitai įstaigai, turi pateikti sutarties kopiją dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo prie įstaigos prisirašiusiems pacientams.
 7.  Jei dienos chirurgijos paslaugas teikianti įstaiga neteikia stacionarinių chirurgijos paslaugų, turi pateikti sutarties kopiją dėl paciento perkėlimo, esant indikacijoms – ne vėliau kaip per 40 min.
 8. Radiologo, kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos, kai teikiama teleradiologijos paslauga, paslaugas teikianti įstaiga turi pateikti sutarties kopiją su tyrimus vertinančia įstaiga.

Dėl sutarčių 2 priedo pildymo kreiptis į Ingą Ivanauskienę tel. (8 5) 266 1363.

Dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo kreiptis į Aušrą Arbačiauskienę arba Jūratę Tupčiauskienę tel. (8 5) 266 1360.

Dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl dantų protezavimo paslaugų sudarymo kreiptis į Aušrą Arbačiauskienę tel. (8 5) 266 1360.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas