Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad renkantis gydymo įstaigą (polikliniką, medicinos centrą ir pan.) svarbu pasirinkti tą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa, kad gydymo išlaidos būtų apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto?
Apklausų rezultataiVilniaus TLK adresas
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map


Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Sveikatos sistemos pokyčių tikslas – geresnė pacientams teikiamų paslaugų kokybė Atnaujinta 2014-02-07

LR Vyriausybė trečiadienį pritarė Sveikatos draudimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymų pakeitimams, kurie užtikrins vienodas sąlygas viešųjų ir privačių gydymo įstaigų veiklai.

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo pagrindinis tikslas – tinkamai reglamentuoti sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ), vaistinėmis bei medicinos optikos įmonėmis sudarymą. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą teritorinių ligonių kasų (TLK) sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis turi būti sudaromos su visomis gydymo įstaigomis, turinčiomis licenciją arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiais tokias sutartis sudaryti. Tai kėlė grėsmę sveikatos sistemos finansinei pusiausvyrai, kadangi PSDF biudžeto ištekliai yra riboti.

 Siekiant užtikrinti racionalų ir efektyvų PSDF biudžeto išteklių naudojimą, LNSS įstaigų teikiamų paslaugų kokybę bei įsitikinti, kad į šią sistemą patektų tik turinčios atitinkamą patirtį ir pajėgios užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ASPĮ, siūloma nustatyti, kad TLK sudaro sutartis tik su tomis pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti ASPĮ, kurios atitinka aiškius ir skaidrius įstatymo projekte nustatytus reikalavimus. Taip bus užtikrinami Konstitucijoje įtvirtinti Lietuvos ūkio principai bei racionalus ir efektyvus PSDF biudžeto išteklių naudojimas. Tuo pačiu pakeitimai turės teigiamą įtaką pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei bei prisidės prie Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimo, kuriame konstatuota, kad „valstybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institucijos turi pareigą užtikrinti, kad valstybėje nuolat veiktų pakankamas tinklas tinkamai paskirstytų įvairias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų“, nuostatų įgyvendinimo.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimų esmė – suteikti savivaldybei įstatyminius įgaliojimus savivaldybių teritorijose reguliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų tinklą (išsidėstymą) užtikrinant paslaugų prieinamumą; užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą įtvirtinant jų atlyginimo kintamosios dalies nustatymo pagrindus įstatymu; nustatyti pagrindines savivaldybės gydytojo funkcijas. 

Pasak sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio, įstatymo pakeitimais įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimu formuojamas sveikatos apsaugos funkcijų susiejimo su viešuoju interesu principas.

„Sveikatos apsauga yra valstybės funkcija, kuriai turi būti skiriamos lėšos, todėl šios funkcijos vykdymas neturi būti paliktas vien rinkai, valstybė privalo reguliuoti sveikatos apsaugą, užtikrinti jos prieinamumą, – sako ministras V. P. Andriukaitis. – Ūkinės veiklos laisvė – konstituciniai principai, kurie yra svarbūs, tačiau jų negalima priešinti sveikatos apsaugos funkcijai kaip viešajam interesui. Ginant tik rinkos interesus, ignoruojamas viešasis interesas užtikrinti visuomenės solidarumą sveikatos srityje.“ 

 


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas