Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad mokyklas ir nuolatines studijas baigiantys jaunuoliai valstybės lėšomis yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d., todėl jau turėtų domėtis savo tolesniu draudimu?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Informacija apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą Atnaujinta 2020-04-21

Ar kitoje Europos Sąjungos šalyje dirbantys, bet Lietuvoje gyvenantys asmenys turi Lietuvoje mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas?

Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 nustato pagrindinę taisyklę: asmuo yra draudžiamas sveikatos draudimu pagal darbo vietą – tai yra vadinamasis lex loci laboris principas:

- vienoje iš Europos Sąjungos šalių savarankiškai ar pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi šios šalies teisės aktai, net jeigu jis gyvena kitos Europos Sąjungos šalies teritorijoje;

- dviejose ar daugiau Europos Sąjungos šalių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi šalies, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba šioje šalyje, arba šalies, kurios teritorijoje juridiškai įregistruota įmonės būstinė, teisės aktai, jei jis negyvena nė vienoje Europos Sąjungos šalyje, kurioje užsiima veikla;

- asmeniui, kuris tuo pačiu metu dirba pagal darbo sutartį vienoje Europos Sąjungos šalyje ir savarankiškai – kitoje, taikomi šalies, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, teisės aktai. Tačiau kai kurioms šalims (Belgijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Kiprui, Maltai, Portugalijai, Suomijai, Slovakijai ir Švedijai) taikoma išimtis. Jei asmuo savarankiškai dirba vienoje iš šių šalių, o kitoje Europos Sąjungoje šalyje dirba pagal darbo sutartį, jam turi būti taikomi dviejų šalių socialinės apsaugos įstatymai.

Lietuvoje gyvenantys, bet kitoje Europos Sąjungos šalyje pagal darbo sutartį dirbantys asmenys, arba asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą Lietuvoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje, turi teisę Lietuvoje nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, jei šių įmokų administratoriui (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui) pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie yra apdrausti socialiniu ir sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos šalyje:

1) Asmuo, kuris dirba pagal darbo sutartį ar vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir kuriam, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1408/71, taikomi kitos Europos Sąjungos valstybės socialinio draudimo teisės aktai, privalo pateikti kitos Europos Sąjungos šalies kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą. Šis pažymėjimas patvirtina, kad joje nurodytam asmeniui yra taikomi šalies, kurios kompetentinga įstaiga išdavė pažymą, teisės aktai ir kad asmuo yra apdraustas socialiniu ir sveikatos draudimu šioje šalyje.

Tačiau, norėdami gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, šie asmenys turės gydymo įstaigai pateikti šalies, pagal kurios teisės aktus jie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, kompetentingos įstaigos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę arba dokumentą S1. Europos sveikatos draudimo kortelė suteiks šiems asmenims teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą, o dokumentas S1 – visas (būtinosios medicinos pagalbos ir planines) sveikatos priežiūros paslaugas. Šių paslaugų išlaidas kompensuos šalies, pagal kurios teisės aktus jie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, sveikatos draudimo kompetentinga įstaiga.

2) Lietuvoje gyvenantis asmuo, kuris dirba pagal darbo sutartį ar vykdo savarankišką veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi pateikti VMI šios Europos Sąjungos šalies kompetentingos įstaigos išduotą pažymą ar raštą, patvirtinantį, kad asmuo šioje šalyje yra apdraustas sveikatos draudimu.

Jau įprasta, kad dalis Lietuvoje nuolat gyvenančių asmenų dirba kaimyninėse šalyse. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 suteikia teisę asmenims, dirbantiems vienoje Europos Sąjungos šalyje, bet gyvenantiems kitoje Europos Sąjungos šalyje, gyvenamojoje šalyje gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas (ne tik būtinąją medicinos pagalbą).

Lietuvoje gyvenantys, bet kitose Europos Sąjungos šalyse dirbantys asmenys, norėdami gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, turi teritorinei ligonių kasai pagal gyvenamąją vietą pateikti šalies, kurioje dirba, kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1. Teritorinė ligonių kasa užregistruos tokio asmens duomenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre ir jis Lietuvoje galės gauti visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Šių paslaugų išlaidas kompensuos šalies, kurioje jis dirba, sveikatos draudimo kompetentinga įstaiga.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas