Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad renkantis gydymo įstaigą (polikliniką, medicinos centrą ir pan.) svarbu pasirinkti tą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa, kad gydymo išlaidos būtų apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto?
Apklausų rezultataiVilniaus TLK adresas
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map


Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Dėl konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimo Atnaujinta 2012-05-24

Atsižvelgdama į tai, kad Konkurencijos taryba 2011 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 2S-2 konstatavo, jog Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) nesiėmė priemonių sąžiningai konkurencijai užtikrinti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių rinkoje Lietuvos Respublikoje ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija ir ortopedijos įmonės sudarė draudžiamus susitarimus dėl ortopedijos techninių priemonių kainų ir gamybos kiekių nustatymo bei rinkos pasidalijimo, VLK teikia toliau išdėstytą informaciją.

VLK nesutiko su pirmiau nurodytu nutarimu ir kreipėsi į teismą, jį ginčydama. 2012 m. gegužės 17 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinę neskundžiamą nutartį šioje byloje.

Apgailestaujame, kad priimant sprendimą nebuvo įsigilinta į ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą reglamentuojančius teisės aktus, sistemos specifiką, nulėmusią atitinkamus VLK veiksmus rengiant teisės aktų projektus ir užtikrinant apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis. 

Pažymėtina, kad ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal šių priemonių bazines kainas. Bazinėms kainoms nustatyti buvo renkami duomenys apie ortopedijos techninių priemonių gamybos sąnaudas. Šiuo tikslu buvo kreiptasi į ortopedijos įmones ir su jomis skaidriai, viešai bendradarbiaujama. VLK vykdo savo pareigą tartis ir konsultuotis su visuomene priimant sprendimus, susijusius su bendrais visuomenės interesais dėl ortopedinių technikos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo. Konkurencijos taryba pažeidimu pripažino tai, kad buvo panaudoti bendri asociacijos pateikti duomenys apie kainas, bet ne kiekvienos įmonės atskirai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutarčių prieduose ortopedijos įmonių deklaruojami gamybiniai pajėgumai reiškia įmonių sugebėjimą, naudojantis turimais ištekliais (įranga, darbuotojais), pagaminti tam tikrą (ne didesnį) kiekį kokybiškų ortopedijos techninių priemonių. Tai jokiu būdu negali būti prilyginama ortopedijos techninių priemonių kiekio įtvirtinimui sutartyse, kaip teigia Konkurencijos taryba.

VLK laiko neatitinkančiu tikrovės teiginį, kad neužtikrino konkurencijos tarp įmonių, nes nuo 2006 metų sutartyse tarp ortopedijos įmonių ir VLK nebuvo numatomos sutartinės sumos, t. y. buvo įgyvendintas principas „pinigai paskui pacientą“ ir kiekviena įmonė dėl paciento konkuravo. Šio principo įdiegimą lėmė Konkurencijos tarybos 2006 metų sprendimas. Kaip jo pasekmė susiformavo kompensacijos laukimo eilė, nes taikant šį principą tampa nepaprastai sudėtinga subalansuoti biudžetą. Nuo 2006 metų, o ne nuo 2011 metų Konkurencijos tarybos sprendimo apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu galėjo ir toliau gali laisvai pasirinkti pageidaujamą įmonę, kurioje būtų pagaminta gydytojo paskirta ortopedijos techninė priemonė.

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įgyvendinama dar viena priemonė ortopedijos gaminių prieinamumui užtikrinti, nedidinant išlaidų: kompensuojant ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidas buvo pradėtas taikyti „kintamasis balas“, t. y. už šias priemones mokama pagal bazines kainas (skaičiuojamas balais), taikant balo vertę. Balo vertė apskaičiuojama ataskaitinio laikotarpio lėšų sumą dalinant iš išduotų ortopedijos techninių priemonių kiekio. Tokiu būdu dalies priemonių įsigijimo išlaidos buvo kompensuojamos taikant 0,6 Lt ar 0,5 Lt vertės balą. „Kintamasis balas“, lėmęs ortopedijos techninių priemonių kainų sumažėjimą 2010 m. ir 2011 m., buvo pradėtas taikyti VLK iniciatyva ir negali būti siejamas su „kartelinių susitarimų nutraukimu“.

Kadangi pirmiau nurodytas teismo sprendimas nėra skundžiamas, VLK, vykdydama sprendimą, ortopedijos techninių priemonių bazines kainas nustatys pagal naują jų skaičiavimo metodiką. Jos projektas, numatantis konkurencinių, o ne sąnaudinių metodų taikymą, jau parengtas. Tačiau reikėtų pažymėti, kad pagal šią metodiką nustatant kainas lieka mažiau galimybių užtikrinti ortopedijos techninių priemonių kokybę, nes pagrindiniu gamintojų tikslu tampa siekis sumažinti sąnaudas.


Valstybinė ligonių kasa


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas