Alytaus rajono PASP įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius 
Įstaiga 2019-01-31 2019-02-28 2019-03-31 2019-04-30 2019-05-31 2019-06-30 2019-07-31 2019-08-31 2019-09-30 2019-10-31 2019-11-30 2019-12-31
VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras 17 804 17 745 17 686 17 646 17 653 17 656            
UAB „Disolis“ 1 576 1 580 1 581 1 579 1 569 1 567            
Iš viso  19 380 19 325 19 267 19 225 19 222 19 223 0 0 0 0 0 0