Širvintų rajono PASP įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius 
Įstaiga 2019-01-31 2019-02-28 2019-03-31 2019-04-30 2019-05-31 2019-06-30 2019-07-31 2019-08-31 2019-09-30 2019-10-31 2019-11-30 2019-12-31
VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 8 421 8 342 8 280 8 242 8 201 8 182 8 145 8 108 8 063      
UAB „Gruodė“ 2 954 2 988 3 009 3 029 3 045 3 048 3 052 3 043 3 055      
UAB „Mūsų Šeimos Klinika“ 3 266 3 282 3 287 3 283 3 292 3 295 3 294 3 305 3 318      
Iš viso  14 641 14 612 14 576 14 554 14 538 14 525 14 491 14 456 14 436 0 0 0